Για να μεταφέρετε το γάλα από τον ένα κάδο στον άλλο, σείρετε το ποντίκι με πατημένο το αριστερό πλήκτρο ξεκινώντας από τον κάδο που θέλετε να αδειάσετε προς τον κάδο που θέλετε να γεμίσετε. Όταν φτάσετε στον κάδο που θέλετε να γεμίσετε αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού.

Bitnami