Το σύμβολο Χ είναι το δικό σας και το σύμβολο Ο είναι του Υπολογιστή. Με το πλήκτρο του ποντικιού πατείστε σε ένα τετράγωνο για να βάλετε το σημείο σας. Ο υπολογιστής θα ανταποκριθεί βάζοντας το δικό του σημείο σε ένα άλλο τετράγωνο.

Bitnami