Δοκιμασίες ευφυίας

Είναι γνωστό ότι τα διάφορα IQ Tests, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ειδικούς επιστήμονες, δεν είναι δυνατόν να μετρήσουν επακριβώς το δείκτη νοημοσύνης ή όπως αλλιώς λέμε την ευφυία ενός ατόμου. Βέβαια μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για τις δεξιότητες που διαθέτει ένα άτομο όπως Μαθηματική αντίληψη, Καλλιτεχνική κλίση, Πρακτική σκέψη, Συγκριτική Ικανότητα, Αφαιρετική σκέψη […]

Γραμματόσημα με Μαθηματικά Θέματα

Γραμματόσημα με Μαθηματικά Θέματα Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (αυξημένος χρόνος λήψης). GAZETA MATEMATICA. Ρουμανία PYTHAGOREAN THEOREM. Ελλάδα J.C.M.F. Τσεχοσλοβακία MATHEMATICAL CONGRESS. Σοβιετική ‘Ενωση BRAZIL MATHEMATICAL COLLOQUIUM. Βραζιλία LAWS AND THEOREMS. Νικαράγουα RUTHERFORD. Σοβιετική ‘Ενωση SCHICKARD’S CALCULATOR. Γερμανός METRIC SYSTEM. Ολλανδία SPUTNIK. Σοβιετική ‘Ενωση JULIA SET FRACTAL. Ισραήλ WORLD MATHEMATICAL YEAR. Βέλγιο

Τρία Άλυτα Προβλήματα

Είναι γνωστό ότι η Ευκλείδεια Γεωμετρία στηρίζεται στα αξιώματα της, και χρησιμοποιεί σαν όργανα τον κανόνα και τον διαβήτη προκειμένου να επιτύχει γεωμετρικές κατασκευές σχημάτων με την απόλυτη ακρίβεια. Όταν λέμε λοιπόν, ότι ένα γεωμετρικό πρόβλημα έχει λύση εννοούμε ότι κατά την διαδικασία επίλυσής του χρησιμοποιούμε τα αξιώματα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και σαν κατασκευαστικά εργαλεία […]

Τράπεζα θεμάτων

Στη Τράπεζα Θεμάτων περιέχονται προβλήματα-Θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και τους καθηγητές του Λυκείου και προέρχονται από την σχολική ύλη. Τα θέματα που δίδονται είναι ταξινομημένα κατά βαθμό δυσκολίας και προσφέρεται υπόδειξη-λύση για κάθε άσκηση. Δίνεται η δυνατότητα επιλογής ασκήσεων με τυχαίο τρόπο ή με κριτήρια βαθμού δυσκολίας και τύπου ασκήσεων. Από την τράπεζα θεμάτων […]

Θέματα Ειδικών Δεξιοτήτων

    Τα κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται στις βασικές λογικο-μαθηματικές και χωρικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα αναλύονται χαρακτηριστικά θέματα για: 1) Τη δεξιότητα της αναγνώρισης μίας κανονικότητας η οποία ικανότητα αναφέρεται και ως επαγωγικός συλλογισμός. 2) Τον αναλογικό συλλογισμό και την γραμμική σκέψη. 3) Τη δεξιότητα της αναλυτικής σκέψης, δηλαδή η ικανότητα να οργανώνουμε και να συνθέτουμε […]

Bitnami