Για να μεταφέρετε το γάλα από τον ένα κάδο στον άλλο, σείρετε το ποντίκι με πατημένο το αριστερό πλήκτρο ξεκινώντας από τον κάδο που θέλετε να αδειάσετε προς τον κάδο που θέλετε να γεμίσετε. Όταν φτάσετε στον κάδο που θέλετε να γεμίσετε αφήστε το πλήκτρο του ποντικιού.

Το σύμβολο Χ είναι το δικό σας και το σύμβολο Ο είναι του Υπολογιστή. Με το πλήκτρο του ποντικιού πατείστε σε ένα τετράγωνο για να βάλετε το σημείο σας. Ο υπολογιστής θα ανταποκριθεί βάζοντας το δικό του σημείο σε ένα άλλο τετράγωνο.

Αρχικά επιλέξτε με ποια χρώματα θελετε να παίξετε. Για προφανείς λόγους δεν επιτρέπεται να επιλέξετε λιγότερα από δύο. Όταν κάνετε κλικ σε ένα χρώμα στο δεξί πεδίο, θα εμφανιστεί γύρω από αυτό ένα άσπρο περίγραμμα, δείχνοντας αν θα είναι μέρος του συνόλου, από το οποίο επιλέγει ο υπολογιστής. Ξαναπατώντας πάνω σε ένα επιλεγμένο χρώμα το […]

Bitnami