TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Αναλυτικά Προγράμματα

4.1 Γενικοί σκοποί της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Λύκειο. Στο Λύκειο, οι μαθηματικές γνώσεις των μαθητών θα πρέπει να εμπεδωθούν, να αναπτυχθούν και να επεκταθούν σε θεωρητικότερο επίπεδο από αυτό του Γυμνασίου. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα πρέπει: Να είναι ικανοί να αναπτύσσουν και να συσχετίζουν ιδέες, να διαμορφώνουν ένα σχέδιο διαπραγμάτευσης και να […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Σενάρια Διδακτικής

Μέρη 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Το πρόβλημα με τον ποδηλάτη. Αρχή 2. ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Α) Η ιδέα του σεναρίου: Η απόσταση SA που διανύει ένα κινητό, όταν κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, είναι ανάλογη του χρόνου t κίνησης, άρα η γραφική παράσταση της σχέσης SA = υ.t είναι ευθεία που περνά από […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Στοιχεία Διδακτικής

Παρά τις παραπάνω δυνατότητες, όμως, που παρέχουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην εκπαίδευση, παρουσιάζουν και αρκετά μειονεκτήματα. Αυτά είναι τα ακόλουθα: Η χρήση Η/Υ περιορίζει τη μάθηση σε μηχανικά βήματα και την αποξενώνει από τον ανθρώπινο παράγοντα. Οι υπολογιστές απαιτούν την ανάλογη υποδομή, η οποία είναι αρκετά δαπανηρή, ενώ και η αγορά τους έχει υψηλό κόστος. […]

TeleMath – Προτεινόμενα Θέματα από τον TeleMath

Αρχείο Θεμάτων Στο αρχείο Θεμάτων που ακολουθεί περιλαμβάνονται Θέματα-Προβλήματα, τα οποία προέρχονται από την προετοιμασία των εθνικών Μαθηματικών Ολυμπιακών ομάδων διαφόρων κρατών. Επιπλέον δίδονται θέματα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τον TeleMath©. Όλα αυτά τα θέματα αφορούν κάθε ενδιαφερόμενο αλλά και όλους τους Μαθητές Γυμνασίων-Λυκείων που ασχολούνται με τα ειδικά αυτά προβλήματα ή και συμμετέχουν […]

TeleMath – Αρχαίοι ‘Ελληνες Μαθηματικοί

‘Eζησε στο διάστημα (427-347 π.Χ.). Αθηναίος φιλόσοφος, αριστοκρατικής καταγωγής, ίδρυσε και διεύθυνε το διασημότερο πανεπιστήμιο του Ελληνισμού, την Ακαδημία, για 40 περίπου χρόνια, μέχρι τον θάνατό του. Σε ηλικία 18 ετών γνώρισε τον 60-χρονο πια Σωκράτη και γοητεύτηκε από την προσωπικότητα και την διδασκαλία του. Από το συνολικό του έργο σώζονται 36 έργα, τα οποία […]

TeleMath – Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες (ΙΜΟ)

Αρχείο Θεμάτων Οι διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες διεξάγονται από το έτος 1959. Η ιδέα είναι, νέοι μαθητές από όλο τον κόσμο που έχουν ενδιαφέρον για τα μαθηματικά και πριν από τις πανεπιστημιακές τους σπουδές να διαγωνίζονται μια φορά τον χρόνο σε διαφορετική χώρα. Τα προβλήματα που δίδονται είναι 6 και ανήκουν στην ύλη των μαθηματικών με […]

TeleMath – Αρχαίοι ‘Ελληνες Μαθηματικοί

Γεννήθηκε γύρω στο 375 π.Χ. στην Αλωπεκόννησο ή Προκόννησο της Προποντίδας Μαθητής του Ευδόξου, μάλλον από τη σχολή της Κυζίκου, τον ακολούθησε στην Αθήνα, στην οποία μαθήτευσε στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Αργότερα εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους καθηγητές της. Η προσφορά του στη Γεωμετρία : Η προσφορά του στη γεωμετρία βρίσκεται κυρίως στο ότι […]

TeleMath – Αρχαίοι ‘Ελληνες Μαθηματικοί

‘Aκμασε γύρω στο 200 π.Χ.. Μαθηματικός, αγνώστου καταγωγής, έγινε γνωστός από τις αναφορές του Πάππου και του Πρόκλου, από τις οποίες συνάγουμε ότι εκείνος ανακάλυψε την περίφημη Κογχοειδή (ή Κοχλοειδή) καμπύλη με τη βοήθεια της οποίας έλυσε και το Δήλιο πρόβλημα και την Τριχοτόμηση γωνίας. Για την χάραξη της καμπύλης ο Νικομήδης ανακάλυψε και σχετικό […]

TeleMath – Αρχαίοι ‘Ελληνες Μαθηματικοί

Κορυφαίος γεωμέτρης, συγγραφέας των γεωμετρικών “Στοιχείων” (Βάσεων), συγκέντρωσε, ταξινόμησε και κατέγραψε τις μέχρι τότε γεωμετρικές γνώσεις μαζί με τις δικές του, κατά τρόπο διδακτικά άψογο. Για τη ζωή του δεν γνωρίζουμε τίποτα εκτός από το ότι σπούδασε στην Αθήνα και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια. Αναλυτικά η προσφορά του στα Μαθηματικά είναι κυρίως η παρακάτω: ‘Eγραψε το […]

TeleMath – Μαθηματικά Μικροεφαρμογίδια, από τον Walter Fendt

Γραφική παράσταση συνάρτησης και των παραγώγων της Μπορείτε να γράφετε τύπους συναρτήσεων χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συμβολισμούς : x : ανεξάρτητη μεταβλητή + : συν – : πλήν * : πολλαπλασισμός / : διαίρεση ^ ή # : δύναμη (…) : παρένθεση e : αριθμός Euler pi : αριθμός π abs(…) : απόλυτη τιμή sqrt(…) : […]

Bitnami