TeleMath – Αρχαίοι ‘Ελληνες Μαθηματικοί

‘Eζησε στο διάστημα (580-500 π.Χ.). Ιδρυτής του πρώτου συστηματικού πανεπιστημίου του κόσμου, στον Κρότωνα της Ιταλίας. Το πανεπιστήμιο αυτό ήταν ένα πολιτικο-θρησκευτικό ίδρυμα, με πολιτικούς κυρίως στόχους, στο οποίο ανάμεσα στα άλλα μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν η Αριθμητική και η Γεωμετρία. Οι πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του ίδιου του Πυθαγόρα είναι αμφιλεγόμενες, αν […]

TeleMath – Αρχαίοι ‘Ελληνες Μαθηματικοί

‘Eζησε στο διάστημα (190-120 π.Χ.). Μεγάλος μαθηματικός, γεωγράφος μετρητής και κυρίως Αστρονόμος. Δίδαξε και εκτέλεσε παρατηρήσεις ακριβείας στη Ρόδο και την Αλεξάνδρεια, με όργανα, τα οποία ανακάλυψε ή βελτίωσε ο ίδιος. Παρότι δέσμιος του γεωκεντρικού συστήματος, συνέβαλε εξαιρετικά στην μαθηματικοποίηση της ελληνικής αστρονομίας και στην ολοκλήρωση της μαθηματικής Γεωγραφίας. Ενδεικτικοί είναι οι σωσμένοι τίτλοι μερικών […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Στοιχεία Διδακτικής

Από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα και από τα κύρια ενδιαφέροντα της επιστήμης της ψυχολογίας είναι η έννοια της μάθησης. Η έννοια αυτή δεν είναι απλή, ούτε μονοσήμαντη. Έτσι, για κάποιους η μάθηση είναι ένα άθροισμα γνώσεων, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης ερεθίσματος – αντίδρασης, ενώ για κάποιους άλλους η μάθηση είναι μια διαδικασία ανάπτυξης […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Στοιχεία Διδακτικής

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές έρευνες και εργασίες με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης του συναισθηματικού παράγοντα στη μάθηση των Μαθηματικών. Οι στάσεις και τα συναισθήματα που έχουν οι μαθητές για τα Μαθηματικά, διαφέρουν. Κάποιοι νιώθουν ευχαρίστηση και ικανοποίηση, όταν καταφέρουν να επιλύσουν μια άσκηση. Ορισμένοι αισθάνονται δυσφορία και απέχθεια. Άλλοι, πάλι, αδιαφορούν, ενώ […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Στοιχεία Διδακτικής

Διαφορές στην ταχύτητα εκμάθησης. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές δε μαθαίνουν με τους ίδιους ρυθμούς. Κάποιοι μαθαίνουν πολύ αργά και κάποιοι πολύ γρήγορα. Η τακτική, που ακολουθούν οι περισσότεροι καθηγητές, να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στο μέσο μαθητή, ουσιαστικά δεν έχει για όλους το ίδιο αποτέλεσμα. Η ιδανικότερη περίπτωση θα ήταν να χωρίζονταν οι μαθητές […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Στοιχεία Διδακτικής

Μια από τις επικρατέστερες απόψεις γύρω από το μάθημα των Μαθηματικών είναι αυτή που αφορά στη δυσκολία και το αίσθημα δυσφορίας που αυτό προκαλεί. Ακόμη και οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι ομολογούν πως δυσκολεύονται να κατανοήσουν το μαθηματικό αντικείμενο και νιώθουν αποστροφή, απέχθεια ή αδιαφορία γι αυτό. Ποιοι, όμως, είναι οι λόγοι που συμβάλλουν στη δημιουργία […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Στοιχεία Διδακτικής

Εκτός από τις μεθόδους που αναφέραμε παραπάνω, η διδασκαλία μπορεί να ακολουθήσει και κάποιες διαφορετικές μορφές προσέγγισης για τη διεκπεραίωσή της. Αυτές οι μορφές διδασκαλίας, οι τρόποι, δηλαδή, με τους οποίους λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία σε μικρά ή μεγάλα χρονικά διαστήματα σε σχέση με τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά του δασκάλου και των μαθητών […]

TeleMath – Διδακτική Μαθηματικών – Σενάρια Διδακτικής

Δείτε ένα Υπόδειγμα Δραστηριότητας Κάθε δραστηριότητα , οποία στηρίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικότερα στους Η/Υ αποτελείται από τις επόμενες ενότητες: ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η ιδέα του σεναρίου Περιγραφή της δραστηριότητας EΝΤΑΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ενότητα απο τη σχολική ύλη ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γενικό πλαίσιο στόχων Βασικοί στόχοι της δραστηριότητας Υπο – […]

TeleMath – Διασκεδαστικά Μαθηματικά

TeleMath©  Διασκέδαση Τα Μαθηματικά πέρα απο τις εφαρμογές που έχουν στην καθημερινή μας Ζωή και την χρησιμοποίηση τους σαν απαραίτητο εργαλείο στις Θετικές Κοινωνικές, Οικονομικές, και Πολιτικές Επιστήμες είναι γνωστό ότι Οξύνουν την αντίληψη και βοηθούν τον άνθρωπο να βάλει την σκέψη του σε μία λογική σειρά βελτιώνοντας έτσι την αποδοσή του στην κοινωνία. Η […]

Bitnami