Πλαίσιο Εμφάνισης

TeleMath©  Θέματα

Στη Τράπεζα Θεμάτων περιέχονται προβλήματα-Θέματα που ενδιαφέρουν τους μαθητές και τους καθηγητές του Γυμνασίου και του Λυκείου και προέρχονται απο την σχολική ύλη. Πολές απο τις ασκήσεις που δίδονται έχουν παρθεί απο τα φυλάδια του Κ.Ε.Ε και ιδιαίτερα προσφέρονται σαν βοήθεια στούς μαθητές και καθηγητές των απομακρυσμένων σχολείων της χώρας μας.

Τα θέματα που δίδονται είναι ταξινομημένα κατά βαθμό δυσκολίας και προσφέρεται βοήθεια για την λύση κάθε άσκησης είτε υπο μορφή υποδείξεως-λύσεως είτε με την παροχή γνώσεων θεωρίας που πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής. Θα δίδεται η δυνατότητα επιλογής ασκήσεων με τυχαίο τρόπο η με κριτήρια βαθμού δυσκολίας και τύπου ασκήσεων. Από την τράπεζα θεμάτων θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος Καθηγητής η Μαθητής να δημιουργεί διαγωνίσματα βάσει κριτηρίων που θα δίδονται μέσω του διαδικτύου.

Bitnami