Διδακτική

Τα Μαθηματικά από τις πρώτες τάξεις του σχολείου χαρακτηρίζονται ίσως σαν το δυσκολότερο μάθημα. Αυτό οφείλεται στην δομημένη και αυστηρή σκέψη που απαιτούν, καθώς και στον απαραίτητο φορμαλισμό που προυποθέτουν.

Όλοι λένε ότι τα Μαθηματικά απωθούν τους μαθητές. Το έργο των δασκάλων και καθηγητών που καλούνται να διδάξουν Μαθηματικά είναι δύσκολο. Στη προσπάθειά τους αυτή υποβοηθούνται από παιδαγωγικές μεθόδους καθώς και από την σύγχρονη τεχνολογία με την βοήθεια κυρίως των Η/Υ.

Η διδακτική των Μαθηματικών είναι ένας νέος κλάδος της Μαθηματικής επιστήμης, η οποία καλείται να προσφέρει μεθόδους, εργαλεία και διαδικασίες στους διδάσκοντες τα Μαθηματικά έτσι ώστε το έργο τους να γίνει ευκολότερο, να φέρουν τους μαθητές κοντά στα Μαθηματικά και να αυξήσουν την επίδοση των μαθητών σε υψηλότερα επίπεδα.

Υπεύθυνη στήλης: Μανιώ Κ. Σάλαρη Μαθηματικός, Masters in Education.

Bitnami