Γραμματόσημα με Μαθηματικά Θέματα

Γραμματόσημα με Μαθηματικά Θέματα

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης (αυξημένος χρόνος λήψης).

GAZETA MATEMATICA. Ρουμανία

PYTHAGOREAN THEOREM. Ελλάδα

J.C.M.F. Τσεχοσλοβακία

MATHEMATICAL CONGRESS. Σοβιετική ‘Ενωση

BRAZIL MATHEMATICAL COLLOQUIUM. Βραζιλία

LAWS AND THEOREMS. Νικαράγουα

RUTHERFORD. Σοβιετική ‘Ενωση

SCHICKARD’S CALCULATOR. Γερμανός

METRIC SYSTEM. Ολλανδία

SPUTNIK. Σοβιετική ‘Ενωση

JULIA SET FRACTAL. Ισραήλ

WORLD MATHEMATICAL YEAR. Βέλγιο

Bitnami